Trung tâm TTV

10-1402 0

Cách đánh chữ 10 ngón

Trong những kỹ năng sử dụng máy vi tính, kỹ năng đánh chữ nhanh, chính xác rất quan trọng. Nếu bạn thao tác chậm chạp có thể làm cho công việc đình trệ, và...