Trung tâm TTV

khoa-tin-hoc-van-phong-ke-toan 0

Excel nâng cao cho Kế toán

Hiện nay nhu cầu tin học là không thể thiếu cho bất kỳ công ty, bất kỳ lĩnh vực nào. Chắn chắc Kế toán cũng vậy. Bạn đã thành thạo các hàm nhưng cần...

bigstock-Children-At-Computer-Terminals-3917452 0

khóa học tin học cho trẻ em

Không căng thẳng, mệt mỏi trong giờ học, không sa đà vào các trò chơi, mục đích khóa học giúp các bé tiếp cận, làm quen được với máy tính, kích thích khả năng...