Thao tác với dữ liệu Excel

Excel cho phép bạn thao tác với dữ liệu bằng cách di chuyển, copy và paste các ô và nội dung các ô. Cụ thể hơn là thao tác cut và paste hoặc copy và paste.

Lựa chọn dữ liệu

Để lựa chọn một ô hoặc dữ liệu để copy hoặc cắt:

• Kích vào ô

4 hinh1 Thao tác với dữ liệu

• Kích và kéo con trỏ để lựa chọn nhiều ô trong một vùng

4 hinh2 Thao tác với dữ liệu

Lựa chọn một dòng hay cột:

 

Để lựa chọn một dòng hoặc cột, kích vào đầu mỗi dòng hay cột.

4 hinh3 Thao tác với dữ liệu

Copy và Paste

 

Để sao chép và dán dữ liệu:

• Lựa chọn ô mà bạn muốn copy

• Trên nhóm Clipboard của tab Home, kích Copy (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+C)

4 hinh4 Thao tác với dữ liệu

• Lựa chọn ô nơi bạn muốn dán dữ liệu vào đó.

 

• Trên nhóm Clipboard của tab Home, kích Paste (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+V)

4 hinh5 Thao tác với dữ liệu

Thao tác với dữ liệu

Cut và Paste

 

Để cut và paste dữ liệu:

• Lựa chọn ô bạn muốn để cut

• Trên nhóm Clipboard của tab Home, kích Cut (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+X)

4 hinh6 Thao tác với dữ liệu

• Lựa chọn ô, nơi bạn muốn dữ liệu được dán vào đó

 

• Trên nhóm Clipboard của tab Home, kích Paste

Undo và Redo

Để Undo hoặc Redo các hành động bạn vừa thực hiện:

• Trên Quick Access Toolbar

• Kích Undo (tổ hợp phím Ctrl+Z) hoặc Redo (tổ hợp phím Ctrl+Y)

4 hinh7 Thao tác với dữ liệu

Tính năng tự động điền dữ liệu

 

Tính năng Auto Fill sẽ giúp bạn tự động điền dữ liệu vào ô hoặc chuỗi dữ liệu vào một worksheet thành một vùng được chọn. Nếu bạn muốn các dữ liệu giống nhau được copy vào các ô khác nhau, bạn chỉ cần hoàn thành một ô hay nếu bạn muốn có một chuỗi dữ liệu (như, các ngày trong tuần) điền vào 2 ô đầu tiên trong chuỗi và sau đó sử dụng tính năng Auto Fill.

Để sử dụng tính năng Auto Fill:

• Kích Fill Handle (móc điều khiển ở góc dưới phía bên phải ô)

• Kéo Fill Handle để tự động điền dữ liệu vào các ô.

4 hinh8 Thao tác với dữ liệu

You may also like...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *